Dobrodošli na stranice Veterinarske stanice Kutina d.o.o. 

Veterinarska stanica Kutina d.o.o. djeluje već 60 godina brinući o zdravlju životinja i štiteći ljude od bolesti koje se mogu prenijeti preko životinja ili proizvoda životinjskog podrijetla na ljude.

Veterinarska stanica Kutina d.o.o. svoju djelatnost obavlja na području grada Kutine, te općina Popovača i Velika Ludina.

Osnovna djelatnost Veterinarske stanice Kutina d.o.o. je briga o zdravlju životinja i ljudi, preventivni zahvati na životinjama, umjetno osjemenjivanje životinja, sprečavanje zaraznih i nametničkih bolesti kod životinja, nadzor nad prometom stoke i stočnih proizvoda, sklonište za životinje, odvoz animalnog otpada i lešina životinja sa gospodarstva, te deratizacija, dezinfekcija i dezinsekcija .

U sklopu Veterinarske stanice djeluju Veterinarske ambulante u Kutini, Popovači, Velikoj Ludini i Međuriću, te tvrtka “AGRI-VET” d.o.o. u Kutini koja se bavi trgovinom veterinarskim lijekovima, stočnom hranom, sjemenskom robom, sredstvima za zaštitu bilja, poljoprivrednom opremom te ratarskom kooperacijom.

U “Veterinarskoj stanici Kutina” d.o.o. i AGRI-VET D.O.O. zaposleno je 30 djelatnika  pretežito sa visokom stručnom spremom.

 

 

 

 

Traži

Prijava